BĐS BÁN

Giá: 4.600 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
77 m²

Giá: 6.000 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
95 m²

Giá: 5.700 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
87m² m²

Giá: 6.600 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
114.69 m²

Giá: 4.650 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
77.5 m²

Giá: 11.000 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
172 m²

Giá: 8.800 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
172 m²

Giá: 4.460 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
78 m²