BĐS BÁN

Giá: 3.100 tỷ

Đường Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu
2 2 75.53 m²

Giá: 1.710 tỷ

Đường Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu
1 1 53.43 m²

Giá: 4.800 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
4 5 78 m²

Giá: 6.660 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
4 5 103 m²

Giá: 7.800 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
4 5 130 m²

Giá: 6.135 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
4 5 94 m²

Giá: 14.500 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
2 5 157 m²

Giá: 10.000 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
4 5 173 m²

Giá: 4.850 tỷ

Đường 3 Tháng 2, Phường 12, TP.Vũng Tàu
4 5 76.86 m²