Thứ tư, 29 tháng 6 năm 2022

Có hay không việc hai Thừa phát lại cùng lập một vi bằng?

Câu hỏi: 

Theo như em được biết thì Thừa phát lại khi làm việc luôn tuân thủ theo đúng sự kiện, hành vi được trực tiếp chứng kiến. Nhưng có trong trường hợp nào có hai Văn phòng Thừa phát lại khác nhau lại nhận được 2 yêu cầu lập vi bằng từ hai bên có quyền lợi đối lập trong cùng một vụ việc hay không? Ví dụ như ghi nhận hiện trạng việc Bên A bày bán hàng giả tại cơ sở sản xuất kinh doanh của Bên B hay việc Bên A xây nhà lấn bức tường sang phần đất của Bên B. Những trường hợp như vậy, dù là một sự việc nhưng nếu do hai Thừa phát lại khác nhau lập thì rất có khả năng dẫn đến mâu thuẫn vi bằng?

Trả lời: 

“Đây không phải là trường hợp xảy ra riêng ở Việt Nam, ở nhiều nước có chế định Thừa phát lại cũng đã xảy ra. Nếu gặp trường hợp này, chúng tôi đưa ra một số cách xử lý như sau: 
1. Hai Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận cùng nhau lập vi bằng, nội dung cơ bản là GIỐNG NHAU (do sự thật chỉ có một), có thể khác nhau một vài điểm về cách diễn đạt.
2. Hai Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận chỉ một Thừa phát lại lập vi bằng nếu các bên yêu cầu cùng một nội dung. 
3. Trong trường hợp nội dung yêu cầu của các bên khác nhau thì nội dung vi bằng có thể khác nhau về mức độ chi tiết, chủ yếu do Thừa phát lại phải tập trung miêu tả rõ ràng các sự kiện, hành vi theo phạm vi yêu cầu của Khách hàng. 
Ví dụ như Bên A chỉ yêu cầu lập vi bằng hiện trạng bức tường, còn Bên B yêu cầu lập vi bằng hiện trạng cả ngôi nhà, thì dĩ nhiên nội dung hai Vi bằng sẽ khác nhau, nhưng phần mô tả về bức tường gần như là giống nhau. 

Điều lưu ý là giữa các Thừa phát lại thì phải luôn tôn trọng sự thật và tình đồng nghiệp, không vì yêu cầu của Khách hàng mà làm trái nguyên tắc và ảnh hưởng đến tình cảm đồng nghiệp và nghề Thừa phát lại nói chung."
=============================================================
Mọi yêu cầu lập Vi bằng xin liên hệ:

Văn phòng Thừa Phát Lại

Số 18, Lô 01G, Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline: 0936.45.8998 hoặc 024.2213.3366