Chủ nhật, 7 tháng 3 năm 2021

Lập vi bằng

Xếp theo:
17 trường hợp nên lập vi bằng để làm chứng cứ
Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập có giá trị ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ khác. Lưu ý nên lập vi bằng trong các trường hợp sau để làm chứng cứ khi cần.
Chuyển nhượng Bất động sản đang bị thế chấp?
Vi Bằng do Thừa phát lại lập sẽ ghi nhận lại đầy đủ, trung thực khách quan số tiền đặt cọc và thỏa thuận giữa các bên giúp cho các bên có căn cứ pháp lý để tôn trọng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận với nhau, ngoài ra Vi Bằng còn có thể được Tòa Án sử
Có được chuyển nhượng đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu?
Có được chuyển nhượng đất nhỏ hơn diện0936.45.89980936.45.8998 tích tối thiểu? Câu hỏi trên được đặt ra khi Các giao dịch liên quan tới việc tự ý tách thửa đất mà trong đó có ít nhất
Vi bằng Internet là gì? Bạn có thể làm gì khi bị nói xấu trên Internet (Facebook)
Đó là vi bằng dùng để xác nhận sự tồn tại của một mẩu tin, bài đăng, bài viết tồn tại dưới dạng dữ liệu số trên Internet.
Vai trò của Vi bằng ghi nhận các giao dịch bằng giấy viết tay
Giá trị của vi bằng là việc vi bằng ghi nhận các hành vi, sự kiện mà thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; mà hành vi, sự kiện đó chỉ là một phần hoặc một giai đoạn để tiến hành thỏa thuận, không phải cơ sở để thực hiện việc xác lập, thay đổi, chấm dứt các