Thứ tư, 29 tháng 6 năm 2022

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư

Các hình thức chuyển nhượng dự án

Theo quy định của luật đầu tư, dự án đầu tư có thể được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần.

Nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn hình thức mua lại toàn bộ hoặc phần lớn phần vốn trong doanh nghiệp dự án để trở thành chủ sở hữu hoặc nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp dự án.

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án do đội ngũ luật sư của chúng tôi cùng nhóm cộng sự là các chuyên gia tài chính, thuế và lĩnh vực chuyên ngành đã tham gia vào một số giao dịch liên quan đến mua bán các dự án khách sạn, nhà máy sản xuất, dự án nhà ở tại Việt Nam. Cụ thể các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

  • Thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của dự án chuyển nhượng.
  • Cảnh báo rủi ro pháp lý của các giao dịch.
  • Rà soát quá trình đầu tư, pháp lý và tài chính đối với dự án.
  • Thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án.
  • Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng dự án; tham gia đàm phán ký kết.
  • Hỗ trợ các thủ tục nội bộ của các bên tham gia giao dịch mua bán dự án.
  • Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng tài sản dự án.
  • Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện kiểm kê, bàn giao tài sản, dự án.

Để được hỗ trợ tư vấn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0936458998 của Hoàng Anh Group.