Thứ tư, 29 tháng 6 năm 2022

Thành lập doanh nghiệp

THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP


Thành phần hồ sơ bao gồm

  •  Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp ( Theo mẫu Phụ lục I-2 đối với công ty TNHH 1 thành viên; Phụ lục I-3 đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên;   Phụ lục I-4 đối với công ty cổ phần của thông tư 02/2019/TT- BKHĐT).
  •  Danh sách thành viên ( Theo mẫu Phụ lục I-6 Thông tư 02/2019/TT- BKHĐT đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); Danh sách cổ đông sáng lập ( Theo mẫu   Phụ lục I-7 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).
  •  Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật..
  •  Văn bản ủy quyền người thực hiện thủ tục
  •  Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  
  •  Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.
  •  Thời hạn 5-7 ngày làm việc.

Một số lưu ý khi thành lập doanh nghiệp:

1.      Đối với tên doanh nghiệp

      Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

      Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài không được trùng với tên viết bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên viết tắt của doanh nghiệp không được trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký

2.      Ngành nghề kinh doanh

      Ngành nghề kinh doanh đăng ký theo mã ngành 4 chữ số ( Theo Quyết định 27/2018/QĐ- TTg)

      Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

      Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

3.       Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

     Đối với địa chỉ trụ sở chính là tòa nhà văn phòng phải ghi rõ số tầng hoặc phòng của tòa nhà đó.

     Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD tiến hành khắc con dấu phải Thông báo mẫu dẫu cho Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Hoàng Anh Group

 Trụ sở chính: Số 18 Lô 01G, Trung Yên 11, TP. Hà Nội

 Điện thoại: 024.221.333.66  |  Hotline: 0936.45.8998 

 Website: www.hoanganhland.vn - www.tuvanduaan.com.vn

 Email: tuvanhoanganhgroup@gmail.com