Thứ tư, 29 tháng 6 năm 2022

Thay Đổi Vốn Điều Lệ Trong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

Câu hỏi: Làm thế nào để thay đổi vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Luật sư tư vấn: Chào bạn, với câu hỏi của bạn Công ty CP tư vấn đầu tư Hoàng Anh Group xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014.

2. Nội dung tư vấn.

Theo Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về thay đổi vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a. Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b. Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ bằng việc Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tròng thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b. Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này.”

Trên đây là những tư vấn của Công ty CP tư vấn đầu tư Hoàng Anh Group về vấn đề thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH 1 thành viên. Với những tư vấn của chúng tôi hi vọng quý khách sẽ cảm thấy hài lòng.

Nếu còn vấn đề pháp lý còn vướng mắc, bạn có thể gọi trực tiếp đến tổng đài của Công ty CP tư vấn đầu tư Hoàng Anh Group để được tư vấn bởi luật sư hoặc chuyên viên tư vấn của công ty.

Địa chỉ: Số 18, Lô 01G, Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu