Chủ nhật, 7 tháng 3 năm 2021

Giải thể doanh nghiệp

Xếp theo:
Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Kính chào công ty, tôi có một vấn đề mong được công ty giải quyết giúp tôi như sau:Công ty bạn tôi là công ty TNHH 1 thành viên, thành lập 1/2015, chưa phát sinh doanh thu, chi phí, đã mở tài khoản ngân hàng và đăng ký với cơ quan thuế. Nay muốn giải thể