Thứ tư, 29 tháng 6 năm 2022

Chuyển Đổi Công Ty Cổ Phần Thành Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

Câu hỏi: Tôi có một công ty cổ phần, hiện tôi muốn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì có được không?

 

 

 

Luật sư tư vấn: Về vấn đề này, Công ty CP tư vấn đầu tư Hoàng Anh Group xin tư vấn như sau:

Về cơ sở pháp lý

-  Luật Doanh nghiệp 2014;

-  Nghị định 78/2015/NĐ-CP. 

Nội dung trả lời

   Căn cứ theo Điều 197 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

1. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật này.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này và xảy ra trường hợp điểm c khoản 1 Điều này, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty chuyển đổi đương nhiên đựoc kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy công ty của bạn có thể chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được hướng dẫn tại nghị định 78/2015/NĐ- CP như sau:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

d) Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ dông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ kèm theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp;

d) Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Trên đây là tư vấn của công ty CP tư vấn đầu tư Hoàng Anh Group về vấn đề “Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên”. 

Với những tư vấn của chúng tôi, hi vọng rằng quý khách sẽ cảm thấy hài lòng.

Nếu có vấn đề pháp lý còn vướng mắc, quý khách có thể liên hệ số điện thoại: 02422133366 hoặc 0936.45.8998

Địa chỉ: Số 18, Lô 01G, Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng khách hàng!