Thứ tư, 29 tháng 6 năm 2022

Thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực có ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thành lập mới cần phải lưu ý như thế nào trong hồ sơ để đăng ký phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

1.      Thế nào là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2014: "Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe và cộng đồng".

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 Luật đầu tư 2014 sửa đổi có hiệu lực 2017.

2. Ghi ngành nghề kinh doanh có điều kiện như thế nào?

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 78/2015/ NĐ- CP và nghị định 108/2018/ NĐ- CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp quy định:

"Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó".

Có nghĩa là trong hồ sơ đăng ký thành lập với đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện bắt buộc phải có nội dung về tên văn bản chuyên ngành điều chỉnh.

Ví dụ:

 

STT

Tên ngành, nghề

Mã ngành, nghề

1.       

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014


6810

2.       

Xây dựng công trình điện

Chi tiết: Thi công đường dây và trạm biến áp đến 110KV

(Nghị định số 137/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực)

 

 

4221

3

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Mua bán nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ cho phòng cháy, chữa cháy.

(Theo nghị định 79/2014/ NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật Phòng cháy và chữa cháy)

 

 

 

4663

 

Trên đây là tư vấn của công ty CP tư vấn đầu tư Hoàng Anh Group về vấn đề “Thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh có điều kiện”. Với những tư vấn của chúng tôi, hi vọng rằng quý khách sẽ cảm thấy hài lòng.

Nếu có vấn đề pháp lý còn vướng mắc, quý khách có thể liên hệ số điện thoại 02422133366 hoặc 0936.45.8998

Địa chỉ: Số 18, Lô 01G, Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng khách hàng!