Chủ nhật, 7 tháng 3 năm 2021

Thành lập doanh nghiệp

 

Xếp theo:
Thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực có ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thành lập mới cần phải lưu ý như thế nào trong hồ sơ để đăng ký phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Thành lập công ty TNHH Một Thành Viên
Công ty TNHH Một thành viên là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ (có thể thuê, mướn đại diện pháp luật), chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.