Thứ hai, 30 tháng 11 năm 2020

Tổng Giám Đốc Phạm Hoàng Khương trao đổi với cố vấn và đối tác về dự án Rau sạch huyện Gia Lâm