Thứ năm, 9 tháng 4 năm 2020

Hình ảnh Thừa phát lại lập vi bằng cho khách hàng