Thứ tư, 29 tháng 6 năm 2022

Đăng ký thay đổi vấn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn

 


1.Tăng vốn điều lệ.

Phương thức tăng vốn:

- Tăng vốn góp của thành viên;

+ Tăng theo tỷ lệ: Vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

+ Tăng không theo tỷ lệ: Vốn được góp thêm chia theo tỷ lệ, thành viên không góp vốn có thể không góp thêm, tỷ lệ % vốn góp chênh lệch tiến hành chuyển nhượng giữa các thành viên trong công ty.

- Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

  Đối với Công ty TNHH 1 thành viên tăng vốn theo phương thức này đồng thời phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo một trong hai mô hình Công ty TNHH 1 thành viên hoặc Công ty cổ phần.

2. Giảm vốn điều lệ

Các trường hợp giảm vốn:

- Hoàn trả một phần vốn góp, cổ phần theo tỷ lệ của các thành viên, cổ đông trong công ty

    Điều kiện Công ty đã hoạt động liên tục hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả đối với công ty TNHH.

Công ty mua lại cổ phần, phần vốn góp;

- Không góp đủ số vốn đã cam kết khi hết thời hạn góp vốn.

3. Hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( Theo phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

- Quyết định và biên bản họp;

- Hợp đồng chuyển nhượng và biên bản thanh lý hợp đồng;

- Thông báo lập sổ cổ đông ( Tăng vốn);

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

 Hỗ trợ: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Hoàng Anh Group

 Trụ sở chính: Số 18 Lô 01G, Trung Yên 11, TP. Hà Nội

 Điện thoại: 024.221.333.66  |  Hotline: 0936.45.8998 

 Website: www.hoanganhland.vn - www.tuvanduaan.com.vn

 Email: tuvanhoanganhgroup@gmail.com