Thứ tư, 29 tháng 6 năm 2022

Chuyển nhượng Bất động sản đang bị thế chấp?

Vi Bằng do Thừa phát lại lập sẽ ghi nhận lại đầy đủ, trung thực khách quan số tiền đặt cọc và thỏa thuận giữa các bên giúp cho các bên có căn cứ pháp lý để tôn trọng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận với nhau, ngoài ra Vi Bằng còn có thể được Tòa Án sử

Tình huống đặt ra:

Bạn muốn mua nhà nhưng qua tìm hiểu thì bạn được biết rằng chủ của ngôi nhà này đang thế chấp nhà, đất tại ngân hàng để vay số tiền x tỷ đồng. Hiện tại chủ nhà rất cần chuyển nhượng ngôi nhà nêu trên để có tiền trả nợ cho ngân hàng và mua một ngôi nhà khác, còn bạn thì rất muốn mua ngôi nhà đó.

Khi ra văn phòng công chứng để yêu cầu làm hợp đồng chuyển nhượng thì bị các công chứng viên từ chối do nhà, đất đang thế chấp

 

Vậy phải làm sao để vừa có thể mua được nhà vừa có thể tránh được rủi ro phát sinh sau này?

Theo quy định pháp luật, các giao dịch bảo đảm như thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất phải được đăng ký theo quy định pháp luật. Khi đã thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm, nếu chủ sở hữu tài sản muốn thực hiện quyền định đoạt tài sản (chuyển nhượng quyền sử dụng đất) thì phải được sự đồng ý của bên nhận thế chấp cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Để được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bạn phải yêu cầu bên chuyển nhượng xóa đăng ký thế chấp tại văn phòng đăng ký đất đai (hoặc phòng tài nguyên, môi trường cấp huyện) rồi sau đó ra văn phòng công chứng thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện các thủ tục khác để được sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, do chủ nhà đang thiếu tiền cần phải tiến hành chuyển nhượng ngôi nhà trước rồi mới có tiền để trả nợ cho ngân hàng để thực hiện thủ tục xóa thế chấp. Do đó muốn mua được ngôi nhà trên bạn nên đặt cọc một khoản tiền nhận chuyển nhượng trước cho chủ nhà để phía chủ nhà có đủ khả năng giải quyết món nợ tại ngân hàng và xóa thế chấp nhà, đất sau đó hai bên cùng nhau ký hợp đồng chuyển nhượng rồi thanh toán nốt số tiền nhận chuyển nhượng còn lại.

Lưu ý việc đặt cọc tiền nhận chuyển nhượng bạn nên thực hiện cẩn thận để tránh trường hợp Chủ nhà sau khi nhận tiền cọc sẽ lật lọng, không thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng nhà cho bạn.
Do đó khi thực hiện việc đặt cọc bạn nên yêu cầu Thừa Phát Lại lập Vi Bằng cho việc giao tiền đặt cọc. Vi Bằng do Thừa phát lập sẽ ghi nhận lại đầy đủ, trung thực khách quan số tiền đặt cọc và thỏa thuận giữa các bên giúp cho các bên có căn cứ pháp lý để tôn trọng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận với nhau, ngoài ra Vi Bằng còn có thể được Tòa Án sử dụng làm chứng cứ để buộc phía chủ nhà trả lại tiền cọc cũng như bồi thường thiệt hại cho bạn.
-------------------------------------
Mọi yêu cầu lập Vi bằng xin liên hệ:
Văn phòng Thừa phát lại
Số 18, Lô 01G, Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0936458998 hoặc 024.2213.3366