Thứ tư, 29 tháng 6 năm 2022

Các bước thực hiện Dự Án Đầu tư Bất động sản tại Việt Nam

- Căn cứ diện tích, quy mô, địa điểm thực hiện dự án và tổng mức đầu tư dự kiến → dự án thuộc nhóm A, B, C ?

- Căn cứ Luật xây dựng, các Nghị định, Thông tư và văn bản quy định về công tác quản lý đầu tư xây dựng hiện hành: quy trình và các thủ tục cần thực hiện đối với dự án này bao gồm các bước như sau:

 

1. Thoả thuận địa điểm và quy hoạch đối với cơ quan quản lý cấp địa phương ( UBND Quận cấp ).
2. Thoả thuận quy hoạch kiến trúc ( Sở Quy Hoạch Kiến Trúc phê duyệt ).
3. Quyết định của UBND TP giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án ( Sở Tài Nguyên Môi trường).
4. Thẩm định thiết kế cơ sở ( Sở xây dựng ).
5. Trình duyệt dự án đầu tư ( UBND TP ).
6. Thi công xây dựng dự án.
7. Bàn giao Cơ sở hạ tầng, Công trình công cộng (nếu có)
8. Đưa công trình vào giai đoạn khai thác sử dụng.
9. Bảo trì, bảo hành công trình.

1. Thành phần hồ sơ xin thoả thuận địa điểm: 
Văn bản đề nghị của Chủ đầu tư (Cty tư vấn thiết kế soạn ).
Bản đồ vị trí khu đất tỷ lệ 1/2000 - 1/5000 ( Sở Tài Nguyên Môi Trường cấp).
Thuyết minh tóm tắt phương án sử dụng, đầu tư xây dựng (Cty tư vấn thiết kế soạn ).

2. Thành phần hồ sơ xin thoả thuận quy hoạch kiến trúc
Văn bản đề nghị của Chủ đầu tư (Cty tư vấn thiết kế soạn )..
Quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp (UBND TP cấp).
Văn bản ý kiến về quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền theo quy định (UBND Quận, Sở QHKT, Sở Tài Chính, Sở XD, Cục Tác chiến-BQP... UBND TP)
Sơ đồ vị trí khu đất TL 1/2000 - 1/5000 (Đơn vị thiết kế lập).
Bản đồ hiện trạng khu đất TL 1/200 - 1/500 (Đơn vị thiết kế lập)..
Bản vẽ tổng mặt bằng công trình TL 1/500 (Đơn vị thiết kế lập)..
Bản vẽ thiết kế sơ bộ kiến trúc TL 1/100 - 1/200 (Đơn vị thiết kế lập)..
Bản vẽ phối cảnh màu công trình (Đơn vị thiết kế lập)..

3. Thành phần hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở:
Tờ trình của Chủ đầu tư (Cty tư vấn thiết kế soạn ).
Quyết định giao đất hoặc các văn bản về quyền sở hữu (Cơ quan Nhà Nước).
Quyết định chỉ định thầu tư vấn thiết kế cơ sở, khảo sát xây dựng hoặc văn bản đánh giá năng lực tư vấn của Chủ đầu tư (Cty tư vấn thiết kế soạn ).
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, khảo sát của Chủ đầu tư (Cty tư vấn thiết kế soạn ).
Văn bản thoả thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành ( nếu có )
Văn bản thoả thuận về quy hoạch, kiến trúc của cơ quan chức năng.
Văn bản thoả thuận về PCCC.
Văn bản thẩm định về môi trường.
Bản sao giấy phép ĐKKD của nhà thầu thiết kế.
Bản sao giấy phép ĐKKD của đơn vị khảo sát xây dựng.
Bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân chủ trì các bộ môn. 
Bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng.
Biên bản nghiệm thu sản phẩm khảo sát xây dựng.
Biên bản nghiệm thu sản phẩm TKCS.
Hồ sơ khảo sát xây dựng.
Thuyết minh TKCS.
Bản vẽ thiết kế cơ sở.